KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Kalite Sistemleri

BODO PROLAST PROFİL LASTİK A.Ş. standartların öngördüğü şartları karşılayan kalite yönetim sistemini dökümante etmiştir

Yönetimin sorumluluğunda, kalite yönetim sistemi uygulamaya alınarak sürekliliği sağlanmakta ve etkinliği sürekli iyileştirilmektedir.


Süreçler belirli giderleri kullanarak faydalı çıktılara dönüştüren faaliyetler olarak tanımlandığında, BODO PROLAST PROFİL LASTİK bünyesinde yapılan tüm faaliyetler bir sürecin parçası ve gereğidir

Bu yaklaşımdan hareketle kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler müşteri odaklı, yönetsel ve destek süreçleri olarak 3 gruba ayrılmıştır.

  • Yönetsel Süreçler : Müşteri odaklı ve destek süreçlerin BODO PROLAST PROFİL LASTİK SAN. TİC. A.Ş. hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışmasını sağlayan süreçlerdir.
  • Operasyonel Süreçler : BODO PROLAST PROFİL LASTİK SAN. TİC. A.Ş'nin varlık nedenini oluşturur ve girdileri ürüne dönüştürerek doğrudan katma değer yaratan süreçlerdir.
  • Destek Süreçler : Müşteri odaklı süreçlere işlerlik kazandırmak için ihtiyaç duyulan kaynakları en uygun şartlarda sürekli ve verimli olarak kullanmayı sağlayan süreçlerdir.