BODO PROLAST.

ŞİRKET POLİTİKALARIMIZ

FİRMA POLİTİKAMIZ

BODO PROLAST Profil ve Lastik San.Tic. A.Ş ailesi, firmanın varlığını sürdürebilmesi için,yönetim stratejilerini hedeflere göre yönetim ve sürekli iyileştirme anlayışı ile hayata geçirerek;değerlerini koruma ve teminat altına alma bilinci ile çalışırak aşağıda beş maddeyi kendisine ilke edinmiştir,


Bu doğrultuda BODO PROLAST Profil ve Lastik San.Tic. A.Ş ’nin kalite ana stratejileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 • Genel üretim verimliliğini artırmak
 • Tedarikçi sevkiyat performanslarını artmasın sağlamak.
 • ihracaat oranlarımızı yükseltmek.
 • Sevkiyat performanslarımızı yükseltmek.
 • Müşteri taleplerine ve yasal gerekliliklere uymak.
 • Bir sonraki prosesi müşteri olarak kabul etmek.
 • Devamsızlık oranlarını minimize etmek
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını yerine getirmek ve meslek hastalıklarını önlemek.
 • iş akışlarını iyileştirecek tertip düzen ve çevre, temizlik için 5S Uygulamalari yapmak.
 • Modern teknolejilerle donatılmış makine parkımızı ve üretim tesislerimizi esnek üretim sistemleri ile sürekli çalışır durumda tutmak.
 • Takım ruhunda çalışan insan kaynaklarımızın performansını iyileştirmek, memnuniyetini arttırmak ve organizasyonlarımızı dinamikleştirmektir.

BODO PROLAST Profil ve Lastik San.Tic. A.Ş .ailesi olarak tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken Kanuni gereklilikler ,Müşteri Özel İsteklerini ve IATF 16949:2016 standart maddelerini rehber ve etkin şekilde kullanmayı amaç edinmek, kalite politikamız ve hedeflerimizdir.